Tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho người nghèo

0

Trong nhiều năm nay, các chương trình tín dụng cho người nghèo của ngành ngân hàng dành riêng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã góp phần quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam.

Tăng trưởng tín dụng vượt bậc

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú, sau hơn 30 năm đổi mới, tài chính cho khu vực nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước và ngành ngân hàng rất quan tâm. Từ năm 2006 đến nay, các chương trình tín dụng của ngành ngân hàng dành riêng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, cho người nghèo là một trong những “trụ cột” của hệ thống chính sách giảm nghèo ở Việt Nam.

Một số kết quả nổi bật của ngành ngân hàng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và người nghèo được các tổ chức quốc tế, trong nước ghi nhận: Đó là hệ thống cơ chế, chính sách tín dụng không ngừng được đổi mới, hoàn thiện mạnh mẽ theo hướng mở rộng cả về đối tượng, hạn mức và thủ tục vay vốn nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Mạng lưới các tổ chức tín dụng (TCTD) tham gia cung ứng các dịch vụ ngân hàng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn không ngừng được mở rộng về quy mô, hệ thống mạng lưới, đa dạng về loại hình hoạt động; các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại cũng được các TCTD chú trọng đầu tư, đổi mới, tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng tiếp cận với chi phí giao dịch thấp.

Nhờ đó, tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, cho người nghèo có mức tăng vượt bậc. Theo đó, dư nợ tín dụng nông nghiệp, nông thôn tăng bình quân gần 20%/năm, tín dụng chính sách tăng bình quân hơn 13%/năm, đáp ứng đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả nguồn vốn cho nhu cầu phát triển toàn diện lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống người dân.

Tại Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là tổ chức tín dụng thuộc Chính phủ, được thành lập nhằm cung cấp tín dụng chính sách và các dịch vụ khác cho người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội khác trên phạm vi toàn quốc. Theo Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng, NHCSXH đang có độ bao phủ rộng lớn nhất trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, bảo đảm cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng. Với hơn 20 chương trình tín dụng dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách, tổng dư nợ của NHCSXH đến nay đạt 182.988 tỷ đồng, với hơn 6,7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ; trong đó tỷ trọng tín dụng dành cho nông nghiệp, nông thôn chiếm tới gần 94% tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,81%.

Thêm nguồn lực đầu tư

Cùng với NHCSXH, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng là ngân hàng chủ lực cho vay trong lĩnh vực “tam nông”. Theo Phó Tổng Giám đốc Agribank Nguyễn Thị Phượng, đến nay, tổng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế của Agribank đã đạt gần một triệu tỷ đồng, phục vụ hơn bốn triệu khách hàng; trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 683 nghìn tỷ đồng với 3,3 triệu khách hàng. Từ năm 2013 đến nay, tỷ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn bình quân đạt hơn 70% tổng dư nợ, chiếm hơn 50% trong tổng mức cấp tín dụng nông nghiệp, nông thôn của toàn hệ thống ngân hàng.

Chính phủ, NHNN cũng đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích các TCTD mở rộng tín dụng thương mại phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, cụ thể như: Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các TCTD có tỷ trọng dư nợ tín dụng nông nghiệp, nông thôn lớn (hơn 40%); khuyến khích các TCTD phát triển mạng lưới ở khu vực nông nghiệp, nông thôn; ban hành nhiều chính sách tín dụng ưu đãi phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn như cho vay tín chấp, quy định trần lãi suất cho vay.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, hàng loạt tồn tại, hạn chế ảnh hưởng tới tài chính nông nghiệp, nông thôn cũng đã phát sinh trong thực tiễn. Đến nay, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ (khoảng dưới 2%), chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy mô sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, manh mún, năng lực sản xuất hạn chế; sản xuất nông nghiệp thường chịu ảnh hưởng của thiên tai, khí hậu, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường; thị trường bảo hiểm nông nghiệp chưa phát triển. Vì thế, để có thể thu hút nhiều hơn nữa các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, cho người nghèo, nhiều chuyên gia kinh tế kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành, nhà tài trợ tăng cường đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là đầu tư từ ngân sách nhà nước về cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ, các yếu tố đầu vào, trợ giá.

Phó Tổng Giám đốc Agribank Nguyễn Thị Phượng cũng đề nghị xem xét mở rộng đối tượng đầu tư một số dự án tài trợ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng số lượng khách hàng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Đồng thời, cần xây dựng quy hoạch và định hướng ngành, các vùng sản xuất nông nghiệp, nhất là những vùng tập trung quy mô lớn, mô hình chuỗi giá trị liên kết trên cơ sở thế mạnh và đáp ứng nhu cầu thị trường. Đối với bảo hiểm nông nghiệp, việc hỗ trợ ngân sách cần mở rộng đối tượng, đơn giản hóa thủ tục, tạo thị trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia.

Bài và ảnh: VIỆT PHONG

Báo Nhân dân

Tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho người nghèo
51 vote

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.