Chương trình hỗ trợ tài chính ICARE của ngân hàng Indovina – IVB

0

Chương trình hỗ trợ tài chính ICARE của ngân hàng Indovina – IVB với nhiều mục đích như sống tiện nghi, sống khỏe mạnh, sống tri thức và sống bền vững.

Tiện ích:

 • Không lãi suất.
 • Không tài sản bảo đảm.
 • Hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh chóng.

Điều kiện đăng ký:

 • Khách hàng cá nhân đang làm việc tại các Doanh nghiệp đang có ký Hợp đồng liên kết với IVB hoặc Mobivi về việc triển khai gói sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare.
 • Có HĐLĐ với Doanh nghiệp thời hạn từ 01 năm trở lên hoặc không xác định thời hạn.

Hồ sơ vay vốn:

Hồ sơ Giấy tờ Ưu điểm
Cơ bản
 • CMND/căn cước công dân/ Hộ chiếu
 • Phiếu đăng ký (theo mẫu của IVB)
Đơn giản, nhanh chóng
Mở rộng
 • CMND/Hộ chiếu
 • Phiếu đăng ký (theo mẫu của IVB)
 • Sổ hộ khẩu/giấy đăng ký tạm trú dài hạn
 • Hợp đồng lao động
Đơn giản, nhanh chóng

Hạn mức tối đa

 

Lưu ý một số biện pháp áp dụng khi IVB thu hồi nợ

Trong trường hợp Bên Vay vi phạm nghĩa vụ thanh toán hoặc bất kỳ cam kết, nghĩa vụ nào khác được quy định tại Giấy đề nghị kiêm HĐTD, Lịch trả nợ hoặc Bản Điều khoản này, Bên Vay đồng ý (và ủy quyền) vô điều kiện, không hủy ngang cho IVB được yêu cầu cá nhân, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp nơi Bên Vay đang làm việc (bao gồm cả nơi Bên vay đã thôi việc mà vẫn còn đang nắm giữ các khoản thu nhập của Bên vay) trích một phần hoặc toàn bộ lương, thưởng, phụ cấp và các khoản thu nhập khác mà Bên Vay được hưởng để trả nợ cho IVB.

IVB đươc quyền thực hiện bất kỳ hành động hay công việc nào mà không cần gửi thông báo trước cho Bên Vay, nhằm thu hồi bất kỳ khoản nào Bên Vay còn nợ IVB, bao gồm việc tịch thu và/hoặc bù trừ bất kỳ tài sản nào của Bên Vay mà IVB đang giữ, chỉ định một đại lý để giải quyết và thu nợ từ Bên Vay, khởi kiện hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà IVB thấy phù hợp.

IVB được quyền phong tỏa Tài khoản và/hoặc bất kỳ tài khoản nào khác của Bên Vay tại IVB, và tiến hành ghi nợ bất kỳ số dư có nào trên các tài khoản nói trên để thanh toán cho bất kỳ khoản nào Bên Vay còn nợ IVB mà không cần thông báo. IVB được quyền yêu cầu công ty nơi Bên Vay đang làm việc trích một phần hoặc toàn bộ lương, thưởng, phụ cấp và các khoản thu nhập khác mà Bên Vay được hưởng để trả nợ cho IVB. Nếu đồng tiền trên các tài khoản nói trên không phải là đồng Việt Nam, thì IVB sẽ được quyền chuyển đổi đồng tiền đó sang đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại hối đang áp dụng của IVB.

Chi tiết vui lòng liên hệ Call Center 1900 588 879 hoặc các điểm giao dịch của Ngân hàng Indovina.

Chương trình hỗ trợ tài chính ICARE của ngân hàng Indovina – IVB
51 vote

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.