Xem Thẻ

Nợ xấu nhóm 3 và những điều bạn nên biết

Nợ xấu nhóm 3 và những điều bạn nên biết

Khi gửi hồ sơ vay vốn tại một ngân hàng khác thì hồ sơ lại bị từ chối vì khách hàng bị nợ xấu nhóm 3. Đa số khách hàng đều không hiểu vì sao họ lại nằm trong nhóm nợ xấu nhóm 3. Nợ xấu là gì? Nợ xấu (nợ khó đòi) là các khoản nợ dưới…