Xem Thẻ

NCB

Cho vay tín chấp ngân hàng Quốc Dân – NCB

Cho vay tín chấp ngân hàng Quốc Dân dành cho đối tượng: Cá nhân người Việt Nam có tuổi từ 23 đến khi kết thúc khoản vay không quá 60 tuổi đối với nam và không quá 55 tuổi đối với nữ.Mục đích: Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt cá…