Xem Thẻ

Dính nợ cả chục triệu đồng khi cho người khác đứng tên vay tín chấp