Xem Thẻ

Đặc tính vay tín chấp tại Sacombank

Đặc tính vay tín chấp tại Sacombank

Đặc tính vay tín chấp tại Sacombank mới được cập nhật là mức vay tối đa chỉ 70 triệu đồng, vay không có tài sản bảo đảm và thời hạnh vay tối đa là 36 tháng. Phương thức vay linh hoạt: theo dư nợ ban đầu hoặc theo dư nợ giảm dần.…