Xem Thẻ

Đặc điểm đặc biệt vay tín chấp ANZ

Đặc điểm đặc biệt vay tín chấp ANZ

Cá nhân, doanh nghiệp vay tín chấp ANZ  có thể thấu chi tối đa hạn mức tín dụng được phê duyệt và có thể gửi trả tiền vào tài khoản để giảm số dư nợ. Lãi suất được tính toán hàng ngày trên số tiền giải ngân thực tế và được ghi nợ vào cuối…