Xem Thẻ

cho bạn vay tiền

Đừng giận ai đó vì không cho mình vay tiền, họ chỉ đang sợ mất đi một người bạn mà thôi!

Vay tiền là hành động làm tổn hại đến quan hệ bạn bè nhất, bởi lẽ thứ tình cảm vốn không dùng tiền bạc để đo đạc đong đếm, bạn không cho mình vay tiền là không muốn phải đặt lên bàn cân của tiền bạc, rồi ảnh hưởng đến trọng lượng của tình…