Xem Danh mục

Kiến thức tín dụng

Nơi chúng tôi chia sẽ những Kiến thức tín dụng cơ bản nhất đến cộng đồng bên vay lẫn cho vay để hiểu rõ hơn về các hoạt động cho vay.

Phân loại cho vay tiêu dùng

Có nhiều cách phân loại cho vay tiêu dùng, tuỳ theo tiêu thức chúng ta lựa chọn mà cho vay tiêu dùng được phân chia thành: Căn cứ vào mục đích vay Cho vay tiêu dùng bất động sản: Là khoản tín dụng được cấp nhằm tài trợ cho nhu cầu mua…

Đặc điểm cho vay tiêu dùng

Đặc điểm cho vay tiêu dùng là hình thức cấp tín dụng rất hữu ích nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu, mua sắm, sửa chữa nhà cửa… của các cá nhân, hộ gia đình. Các khoản vay này giúp người tiêu dùng có thể sử dụng hàng hóa, dịch vụ trước khi…