Phân loại cho vay của ngân hàng thương mại

0

Trong nền kinh tế thị trường hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại rất đa dạng và phong phú với nhiều loại hình tín dụng khác nhau. Việc áp dụng hình thức cho vay nào là tùy thuộc vào đặc điểm kinh tế của đối tượng sử dụng vốn tín dụng nhằm sử dụng và quản lý vốn tín dụng có hiệu quả và phù hợp với sự vận động cũng như đặc điểm kinh tế khác nhau của đối tượng tín dụng.

Trên thực tế việc phân loại cho vay theo các tiêu thức sau:

Phân theo mục đích sử dụng vốn:

 • Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp
 • Cho vay tiêu dùng cá nhân
 • Cho vay mua bán bất động sản
 • Cho vay sản xuất nông nghiệp
 • Cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu

Phân loại theo thời hạn tín dụng

 • Cho vay ngắn hạn: là loại cho vay có thời hạn dưới 1 năm. Mục đích của loại cho vay này thường là nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản lưu động
 • Cho vay trung dài hạn: là loại cho vay có thời hạn trên 1 năm. Mục đích của loại cho vay này là nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản cố định, đầu tư vào các dự án đầu tư

Phân loại theo mức độ tín nhiệm của khách hàng

 • Cho vay không có bảo đảm: Là loại cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố, hoặc bảo lãnh của người khác mà chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng vay vốn để quyết định cho vay
 • Cho vay có bảo đảm: là loại cho vay dựa trên cơ sở các bảo đảm cho tiền vay như thế chấp, cầm cố, hoặc bảo lãnh của một bên thứ ba nào khác.

Phân loại theo phương thức cho vay

 • Cho vay từng lần
 • Cho vay theo hạn mức tín dụng

Phân loại theo phương thức hoàn trả nợ vay

 • Cho vay trả  nợ một lần khi đáo hạn
 • Cho vay có nhiều kỳ hạn trả nợ, cho vay trả góp
 • Cho vay trả nợ nhiều lần nhưng không có kỳ hạn trả nợ cụ thể mà tùy theo khả năng của khách hàng để trả nợ bất cứ lúc nào
Phân loại cho vay của ngân hàng thương mại
Đánh Giá Bái Viết

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.