Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng

0

Hoạt động tín dụng là hình thức kinh doanh chứa đựng rủi ro rất lớn cả đầu huy động và cho vay. Đặc biệt là rủi ro ở đầu cho vay. Chúng tôi đưa ra một số giải pháp phòng ngừa như sau:

Tôn trọng các nguyên tắc thẩm định, thận trọng trong việc xem xét, cân nhắc, phán đoán để lập ước tính trong cho vay. Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi:

– Lập các khoản dự phòng.

– Đánh giá tài sản đảm bảo và các khoản thu nhập của khách hàng một các hợp lý. Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí.

– Thường xuyên phân tích tình hình tài chính nhằm nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu của khách hàng. Đối với các doanh nghiệp thì công cụ để phân tích tình hình tài chính là xác định và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua sự biến động của các chỉ tiêu quan trọng như: Hệ số vốn tự có, hệ số thanh toán tạm thời, hệ số thanh toán ngắn hạn, hệ số thanh toán nhanh, hệ số thanh toán vốn lưu đông…

– Quản lý chặt chẽ nợ phải trả, phải thu để tránh tình trạng nợ phải trả cộng dồn quá lớn và phát sinh nợ phải thu khó đòi…

– Kiện toàn bộ máy quản lý và giám sát.

– Thẩm định cho vay là tiền đề quyết định việc cho vay và hiệu quả vốn đầu tư. Đây là một công việc hết sức quan trọng, kết quả thẩm định là căn cứ giúp lãnh đạo đưa ra quyết định một cách có hiệu quả. Thẩm định tất cả các phương diện của một khoản cho vay đòi hỏi cán bộ tín dụng tham gia thẩm định phải tinh thông nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật, cập nhật thường xuyên tình hình kinh tế chính trị, xã hội.

– Tuân thủ và thực hiện đúng quy trình tín dụng: Ngân hàng cần làm tốt công tác này để tránh những sai lầm không đáng có trong công tác thẩm định cho vay vì đây chính là mắt xích quan trọng dẫn đến rủi ro cao.

– Thẩm  định kỹ lưỡng tài sản đảm bảo tiền vay: Được dùng làm thế chấp bất động sản và giá trị quyền sử dụng đất hay cầm cố bao gồm các động sản về tài sản hoặc thế chấp, cầm cố của bên thứ ba. Cán bộ tín dụn thẩm định tốt được tất cả các khâu một cách chính xác thì sẽ hạn chế được tối đa rủi ro. Bên cạnh đó ngân hàng thường xuyên kiểm tra giám sát tài sản đảm bảo tiền vay trong suốt thời hạn vay để có biện pháp xử lý kịp thời khi tài sản này có thể bị suy giảm giá trị khi có sự biến động của thị trường hay do chính định giá lại nhằm hạn chế rủi ro không đáng có.

– Đa dạng hóa các loại tài sản đảm bảo để thu hút khách hàng.

– Xây dựng hạn mức tín dụng theo ngành nghề và theo nhóm khách hàng.

-Phân loại khách hàng, nhóm khách hàng, tránh cho vay tập trung để phân tán rủi ro.

– Tìm nguồn thông tin về thị trường, giá cả, tỷ giá…phục vụ cho mọi hoạt động của ngân hàng.

– Áp dụng công nghệ thông tin quản trị rủi ro tín dụng để biết được chính xác hơn mức biến động của từng ngành nghề, từng khu vực để ngân hàng đưa ra những quyết định đúng đắn.

 

Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng
Đánh Giá Bái Viết

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.