Chức năng của Tổ Tiết kiệm và vay vốn

0

Chức năng của Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) là gì? Có thể gửi tiết kiệm và vay vốn qua Tổ TK&VV không?

Trả lời:

Tổ Tiết kiệm và vay vốn được thành lập trên cơ sở Ban giảm nghèo cấp xã, các tổ chức chính trị – xã hội cấp xã và Trưởng thôn đứng ra tuyên truyền, vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác gia nhập Tổ theo địa bàn dân cư thuộc đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn và được UBND cấp xã chấp thuận bằng văn bản.

Tổ viên của Tổ TK&VV là tập hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, cùng tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh và đời sống, cùng giám sát nhau trong việc vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ Ngân hàng.

Chức năng của Tổ TK&VV: Giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi mà NHCSXH đang triển khai;

Giúp các tổ viên trong Tổ TK&VV từng bước có thói quen thực hành tiết kiệm để tạo lập nguồn vốn tự có và quen dần với sản xuất hàng hoá, hoạt động tín dụng và tài chính.

Khách hàng có nhu cầu vay vốn và gửi tiền tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV thì phải là thành viên của Tổ TK&VV, khi vay vốn phải được các tổ viên trong Tổ TK&VV bình xét, được UBND cấp xã phê duyệt trên Danh sách 03/TD thì được NHCSXH xem xét cho vay.

Ngoài vay vốn, hộ vay có thể gửi tiền tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV, việc gửi tiền được thực hiện theo Quy ước chung của Tổ và theo nhu cầu, năng lực của từng tổ viên. Hoạt động tiền gửi tổ viên Tổ TK&VV được triển khai rộng khắp toàn quốc với nhiều lợi ích đến cho tổ viên Tổ TK&VV.

Ngân hàng Nhà nước

Chức năng của Tổ Tiết kiệm và vay vốn
Đánh Giá Bái Viết

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.