Thanh lý hợp đồng tín dụng hạn mức

0

Hợp đồng tín dụng hạn mức thường kết thúc sau một năm hiệu lực. Sau đó khách hàng có thể sẽ tiếp tục một hợp đồng hạn mức mới cho năm kế tiếp hoặc chấm dứt tại đây. Việc xử lý khi kết thúc hợp đồng sẽ được thực hiện như sau:

– Trường hợp doanh nghiệp tiếp tục một hợp đồng tín dụng cho năm kế tiếp, thì ngay từ khoảng giữa tháng 12 của năm hiện hành, doanh nghiệp và ngân hàng đã phải cùng nhau thương thảo về một hạn mức tín dụng cho năm kế hoạch tới. Việc xử lý dư nợ vay cuối năm hiện hành cũng là một trong các nội dung phải đề cập đến. Nếu hạn mức tín dụng của năm kế hoạch lớn hơn số dư nợ thực tế cuối năm hiện hành và dư nợ này được ngân hàng đánh giá là lành mạnh, thì toàn bộ dư nợ đó sẽ được chuyển sang đầu năm kế tiếp và ngân hàng tiếp tục giải quyết cho vay bình thường. Nhưng nếu hạn mức tín dụng năm kế hoạch dự kiến thấp hơn dư nợ cuối năm hiện hành thì phần chênh lệch vượt đó phải được lên kế hoạch giảm xuống trong một thời hạn nhất định (ví dụ thời gian là 1 chu kỳ ngân quỹ chẳng hạn). Chỉ sau khi dư nợ thực tế trên tài khoản giảm xuống thấp hơn hạn mức tín dụng của năm kế hoạch thì các đề nghị giải ngân tiếp theo mới được thực hiện.

– Trường hợp doanh nghiệp và ngân hàng không tiếp tục ký hợp đồng tín dụng mới, thì toàn bộ dư nợ cuối năm hiện hành sẽ được quy định kỳ hạn trả nợ cụ thể (như trong trường hợp hạn mức tín dụng năm kế hoạch nhỏ hơn dư nợ thực tế cuối năm hiện hành đã trình bày ở trên).

Thanh lý hợp đồng tín dụng hạn mức
Đánh Giá Bái Viết

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.