Sinh viên không trả nợ đúng hạn có bị phạt?

0

Trong trường hợp sinh viên không thể trả nợ đúng hạn do nguyên nhân khách quan (như thiên tai) hoặc ra trường chưa có việc làm thì Ngân hàng sẽ xử lý ra sao (có được khoanh nợ, giãn nợ…)?

Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 29/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ nhằm mục đích sử dụng nguồn lực của Nhà nước để cung cấp tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, thực hiện công bằng xã hội, bảo đảm không để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nào phải bỏ học vì không có khă năng đóng học phí và trang trải các nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước. Sau khi tốt nghiệp ra trường, hầu hết học sinh, sinh viên có việc làm, có thu nhập trả nợ Ngân hàng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số học sinh, sinh viên khi ra trường chưa có việc làm, hoặc có nhưng thu nhập không ổn định dẫn đến khó khăn trong việc trả nợ ngân hàng. Những trường hợp này khi đến hạn trả nợ được ngân hàng xem xét cho gia hạn nợ, việc cho gia hạn nợ được thực hiện theo điểm 1 Điều 11 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg.

Theo đó: “Đến kỳ trả nợ cuối cùng, người vay có khó khăn chưa trả được nợ, phải có văn bản đề nghị gia hạn nợ thì được Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho gia hạn nợ cho đối tượng vay vốn; thời gian gia hạn nợ tối đa bằng 1/2 thời hạn trả nợ”.

Ngoài ra, trong trường hợp sinh viên không thể trả nợ đúng hạn do nguyên nhân khách quan (như thiên tai) sẽ được cho gia hạn nợ hoặc khoanh nợ theo quy định tại Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành qui chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng chính sách xã hội và Thông tư số 161/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 của Bộ tài chính, hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg. Cụ thể:

Đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn và tài sản dưới 40% so với tổng số vốn thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng thì được ngân hàng xem xét cho gia hạn nợ. Thời gian cho gia hạn nợ tối đa là 12 tháng đối với loại cho vay ngắn hạn; tối đa không quá 1/2 thời hạn cho vay đối với các khoản vay trung và dài hạn, được tính từ ngày khách hàng gặp rủi ro.

Đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn và tài sản từ 40% đến 100% so với tổng số vốn thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng thì được ngân hàng xem xét cho khoanh nợ, trong đó đối với khách hàng bị thiệt hại từ 40% đến dưới 80% thì được xem xét cho khoanh nợ tối đa 3 năm.

Đối với khách hàng bị thiệt hại từ 80% đến 100% thì được xem xét cho khoanh nợ tối đa 5 năm.

Ngân hàng Nhà nước

Sinh viên không trả nợ đúng hạn có bị phạt?
Đánh Giá Bái Viết

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.