Những thông tin để quyết định cho vay đối với hộ nông dân

0

 

Thủ tục và điều kiện cho vay đơn giản, phù hợp với trình độ của Hộ nông dân là một trong những nội dung thực hiện chính sách ưu đãi được qui định ở điều 9 Luật các tổ chức tín dụng.

 1. Hộ nông dân có đủ khả năng xây dựng các phương án tài chính và dự án đầu tư không?

Không kể những trường hợp cá biệt, hộ nông dân không đủ khả năng để xây dựng các phương án tài chính hoặc dự án đầu tư, vì vậy nếu yêu cầu của hồ sơ đề nghị vay vốn phải có những tài liệu này sẽ gây nhiều khó khăn và phiền hà cho người đi vay. Hơn nữa, qui mô của các món vay nhỏ (thường vài triệu đồng) nếu phức tạp hóa bộ hồ sơ vay vốn và thẩm định tín dụng sẽ không hiệu quả về mặt chi phí xã hội, ảnh hưởng đến cả người đi vay lẫn người cho vay.

Đặc điểm tín dụng đối với kinh tế cá thể sản xuất nông nghiệp
 1. Phương pháp điều tra tài chính gián tiếp có lợi ích gì?

Trong cho vay các doanh nghiệp ngân hàng thường yêu cầu người đi vay cung cấp các thông tin tài chính, như bản cân đối tài khoản, báo cáo kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ. Trong cho vay cá nhân và hộ gia đình phân tích khả năng tài chính của người đi vay cũng hết sức cần thiết, tuy nhiên ngân hàng không yêu cầu người đi vay phải cung cấp các thông tin tài chính trực tiếp mà chỉ yêu cầu các thông tin phi tài chính. Từ các thông tin này ngân hàng sẽ suy đoán khả năng tài chính của khách hàng. Ví dụ trong cho vay tiêu dùng ngân hàng có thế yêu cầu khách hàng khai báo nghề nghiệp mà không cần phải khai báo tiền lương, hoặc trong cho vay nông nghiệp ngân hàng yêu cầu khai báo diện tích và loại cây trồng mà không cần khai báo thu nhập của họ.

Việc khai báo các thông tin phi tài chính để thẩm định tài chính trong cho vay hộ nông dân có các lợi ích sau:

– Phù hợp với trình độ của khách hàng trong việc khai báo thông tin.

– Các thông tin thường có độ chính xác cao.

– Thông thường mục đích vay và đối tượng vay của các khách hàng trong cùng một địa phương hoặc một vùng là giống nhau; vì vậy ngân hàng cũng không gặp khó khăn trong việc suy đoán từ các chỉ tiêu phi tài chính thành các chi tiêu tài chính.

 1. Các thông tin cần thiết làm cơ sở để suy đoán khả năng tài chính của khách hàng.

Không thể có một khuôn mẫu dùng chung cho tất cả các loại cho vay, cũng như các đối tượng cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp liên quan đến khai báo và thu thập thông tin. Việc xác định các chỉ tiêu cụ thể phải được lập từ cơ sở mới có thể thích ứng với điều kiện thực tế.

Trong cho vay Hộ nông dân, ngân hàng chỉ cần nắm các thông tin chính. Một ví dụ dưới đây về sản xuất trồng trọt mà hộ nông dân cần phải khai báo.

 • Diện tích canh tác, trong đó đất Nhà nước giao, thuê dài hạn, thuê ngắn hạn.
 • Số vụ gieo trồng trong một năm.
 • Năng suất gieo trồng trên một ha.
 • Số lao động chính và số người phụ thuộc.
 • Tình trạng nhà ở (nhà xây hoặc nhà lá).
 • Phương tiện sản xuất (các loại máy).
 • Phương tiện vận chuyển.
 • Các hoạt động sản xuất phụ, như vườn cây ăn trái, ao, đìa, chăn nuôi phụ trong gia đình.

Ngoài các nội dung khai báo trên cán bộ tín dụng cần điều tra thêm các thông tin liên quan đến uy tín và khả năng chuyên môn của người đi vay.

Để việc khai báo đơn giản và chính xác, ngân hàng nên xây dựng mẫu khai báo cụ thể và người khai chi cần điền vào hoặc đánh dấu tại các ô qui định.

Những thông tin để quyết định cho vay đối với hộ nông dân
Đánh Giá Bái Viết

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.