Nhu cầu vốn của các chủ thể ngoài doanh nghiệp

0

Các chủ thể ngoài doanh nghiệp là những chủ thể hình thành, tồn tại và hoạt động không chịu sự điều tiết của Luật doanh nghiệp gồm các tổ chức kinh tế cá thể, tiểu chủ như hộ gia đình, các cá nhân.

Khái niệm các chủ thể ngoài doanh nghiệp

Các tổ chức kinh tế cá thể, tiểu chủ là các chủ thể kinh tế hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế có thể cần đăng ký kinh doanh, hoặc không cần đăng ký kinh doanh. Kinh tế cá thể là hình thức kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân nhỏ về tư liệu sản xuất, qui mô sản xuất kinh doanh nhỏ, chủ yếu dựa vào vốn và lao động của bản thân gia đình, người sở hữu cũng chính là người quyết định tất cả các khâu và tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh.

Kinh tế Hộ gia đình

Theo điều 116 khoản 1 bộ Luật DS nước ta – hộ gia đình là một trong các chủ thể trong quan hệ dân sự, là “những Hộ gia đình mà các thành viên có tài sản chung để hoạt động kinh tế chung trong quan hệ sử dụng đất, trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và trong một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy định…”.

Thoạt tiên có thể tưởng rằng những khái niệm “Hộ” “Gia đình”, “Hộ gia đình” là những khái niệm đơn giản. Tuy nhiên trong thực tế những khái niệm này tùy lúc, tùy nơi có thể được hiểu rất khác nhau. Trong lịch sử phát triển của Việt Nam, gia đình có cơ sở là các mối quan hệ hôn nhân, huyết thống và thân tộc. Còn hộ là khái niệm đã tồn tại ở Việt Nam từ thời phong kiến, nhưng không phải bao giờ trùng với gia đình (như ta có khái niệm hộ tập thể). Có 3 tiêu thức để phân biệt hộ và gia đình:

  • Quan hệ hôn nhân, huyết thống và thân tộc:
  • Cư trú chung.
  • Có chung cơ sở kinh tế.

Đối với kinh tế hộ gia đình nhìn chung phải có cả 3 tiêu thức trên và luật pháp nước ta cũng đã nêu về cơ sở kinh tế của hộ gia đình.

Điều 118 Bộ LDS – tài sản chung của hộ là tài sản do các thành viên cùng tạo lập hoặc được cho chung và các tài sản khác mà các thành viên thỏa thuận là tài sản chung, quyền sử dụng đất hợp pháp của hộ cũng là tài sản chung.

Trên thực tế khi trình độ kinh tế phát triển, phá bỏ thói quen tự cấp tự túc, thì thành viên của hộ gia đình có thể không còn làm chung, ăn chung và có thể chỉ đóng góp một phần thu nhập của mình vào hoạt động chung của hộ, lúc này tiêu thức cư trú chung là chính nhất.

Có nên vay tín chấp để kinh doanh nhỏ hay không?
Có nên vay tín chấp để kinh doanh nhỏ hay không?

Cá nhân

Cá nhân là các công dân từ 18 tuổi có năng lực chịu trách nhiệm pháp luật dân sự, có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hành vi dân sự, có hiểu biết trong giao dịch với ngân hàng. Cá nhân có thể vừa là người tự đứng ra tổ chức, điều hành sản xuất kinh doanh, vừa có thể là thành viên của hộ sản xuất.

Đứng dưới góc độ kinh tế, các chủ thể phi doanh nghiệp là các chủ thể kinh tế có số vốn nhỏ, qui mô sản xuất kinh doanh nhỏ và thị phần không đáng kể. Tuy nhiên họ có mặt ở khẳp các ngành, nghề (trừ một số ngành đòi hỏi vốn lớn và công nghệ hiện đại) và ở khắp nơi;

Còn xét từ góc độ xã hội, chủ thể phi doanh nghiệp là những tầng, lớp tiêu dùng rất đa dạng, là một trong những tác nhân ảnh hưởng tới tình hình kinh tế quốc gia từ góc độ cung hay cầu của nền sản xuất hàng hóa.

Nhu cầu vốn của các chủ thể ngoài doanh nghiệp

Nhu cầu là biểu thị có tính cảm giác của động cơ tâm lý cá nhân hoặc xã hội, thường xuất phát từ sự khác biệt giữa những ai mong muốn và thực tế. Ước muốn là hiểu hiện cụ thể của một nhu cầu. Con người thường không, ngừng ham muốn vả những ước muốn của chúng ta chi được thỏa mãn một phần nào đó mà thôi. Ngay khi một ước muốn được thỏa mãn thì một ước muốn khác lại xuất hiện, đây là quá trình không có điểm kết thúc.

Các nhu cầu cơ bản của các chủ thể phi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ngân hàng bao gồm:

– An toàn tài sản: nhu cầu này gồm hai nhu cầu nhỏ hơn. Thứ nhất là nhu cầu an toàn về mặt vật chất cho tài sản. Thứ hai là nhu cầu bảo vệ tài sản trước sự mất giá của đồng tiền.

– Thuận tiện trong thanh toán: đáp ứng được nhu cầu này còn góp phần củng cố niềm tin của khách hàng vào sự an toàn của ngân hàng. Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo sự phát triển của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, việc đi du lịch nước ngoài hay cho con đi du học cũng không còn là vấn đề xa lạ. Tất cả các hoạt động trên đều đòi hỏi sự thuận tiện trong thanh toán.

– Chi tiêu, tiêu dùng: nhu cầu trả chậm hàng hóa, dịch vụ với một mức chi phí hợp lý ngày càng quan trọng như một phương tiện để có được hàng hóa, dịch vụ.

– Tìm kiếm nguồn tài chính cho việc tiến hành hay mở rộng sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Nhu cầu vốn của các chủ thể ngoài doanh nghiệp
Đánh Giá Bái Viết

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.