Một số sản phẩm sử dụng phương thức cho vay từng lần

0

Trong thực tế phương thức cho vay từng lần được áp dụng trong một số sản phẩm sau đây: Tài trợ nhập khẩu, 

Tài trợ nhập khẩu

Với nhiều ngân hàng, sản phẩm này được biết đến như là một loại hình cung cấp vốn chủ yếu cho các đơn vị nhập khẩu nhằm mục đích thanh toán tiền hàng cho người cung cấp nước ngoài. Phương thức thích hợp với sản phẩm này là cho vay theo món/ từng lần. Tiền vay trong trường hợp này được xác định căn cứ vào giá trị hợp đồng mua bán do người mua (khách hàng vay) xuất trình. Hầu hết phương thức thanh toán giữa người bán và người mua là sử dụng tín dụng chứng từ đi kèm với thư tín dụng thương mại. Do vậy mức cho vay thường dựa vào giá trị L/C (Letter of Credit) phát hành trừ đi phần vốn tự có (tương đương với mức ký quỹ) của người nhập khẩu. Toàn bộ tiền vay được giải ngân một lần vào thời điểm bộ chứng từ do người xuất khẩu xuất trình chuyển đến ngân hàng phát hành. Ngân hàng phát hành L/C đồng thời cũng là ngân hàng cho vay. Thời hạn cho vay thông thường không quá 180 ngày, tính từ khi giải ngân tiền vay cho đến khi thu tiền bán hàng về. Nguồn trả nợ cho khoản vay này hình thành từ nguồn tiền bán hàng mà người nhập khẩu có được sau khi xuất bán lô hàng hoá nhập khẩu hoặc đã sử dụng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất. Khoản vay này có thể đảm bảo bằng tài sản hiện có của người nhập khẩu. Ngoài ra, ngân hàng còn yêu cầu người nhập khẩu ký quỹ một tỷ lệ % trên giá trị L/C phát hành, đây được xem như vốn tự có mà người nhập khẩu tham gia vào phương án vay vốn. Có thể tham khảo ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về sản phẩm tài trợ nhập khẩu

Ví dụ 2.4: Công ty OSC ký hợp đồng bán pin và ắc quy cho xí nghiệp Liên doanh Vũng tàu. Để thực hiện giao dịch này, công ty ký hợp đồng thương mại nhập khẩu toàn bộ lô hàng nói trên từ Singapore theo phương thức tín dụng chứng từ. Công ty liên hệ với ngân hàng đề nghị phát hành L/C và cho vay để thanh toán tiền hàng, tỷ lệ ký quỹ công ty đề nghị là 10% giá trị L/C. Ngoài ra công ty đảm bảo bằng toàn bộ nhà xưởng, máy móc thiết bị của mình tại cơ sở sản xuất ở Vũng tàu. Ngân hàng đã tài trợ cho công ty OSC theo hai hình thức tín dụng: một là cam kết phát hành L/C (một hình thức tín dụng chữ ký được nghiên cứu trong môn học tài trợ ngoại thương) và hai là tài trợ nhập khẩu theo phương thức cho vay từng lần, số tiền cho vay tương đương 90% giá trị L/C. Mặc dù hợp đồng vay được thỏa thuận và thiết lập ngay thời điểm ngân hàng phát hành L/C, nhưng chỉ được ngân hàng giải ngân khi bộ chứng từ xuất khẩu gửi tới ngân hàng. Để xác định nguồn trả nợ, ngân hàng phải xem xét các yếu tố trong hợp đồng bán hàng giữa công ty và xí nghiệp Liên doanh Vũng tàu, chẳng hạn: giá trị hàng hoá, phương thức và thời điểm trả tiền, uy tín và khả năng tài chính của xí nghiệp Liên doanh Vũng tàu. Đây chính là những yếu tố ảnh hưởng tới khả năng hoàn trả của khoản vay này.

Đối với sản phẩm tài trợ nhập khẩu, để tạo sự thuận lợi cho các doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường hạn chế về tài sản đảm bảo), các ngân hàng có thể cho vay thế chấp bằng chính lô hàng nhập. Hình thức đảm bảo này được gọi là đảm bảo trực tiếp hay đảm bảo bằng tài sản hình thành từ tiền vay. Khi tiến hành cho vay, ngân hàng thường xác định số tiền vay tối đa theo tỷ lệ nhất định trên giá trị của lô hàng mua vào (tỷ lệ này dao động theo từng loại hàng nhập). Chẳng hạn, ngân hàng ACB có sản phẩm cho vay thế chấp lô hàng nhựa, là sản phẩm dành riêng cho các doanh nghiệp chuyên kinh doanh hạt nhựa và sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất, mức cho vay tối đa có thể lên tới 70-75% giá trị lô hàng.

Để giảm thiểu rủi ro trong hình thức tài trợ này, các ngân hàng còn quy định một mức giá xử lý tài sản đảm bảo mức giá này tương đương tỷ lệ phần trăm nhất định trên giá trị của lô hàng, được tính toán đảm bảo độ an toàn cho ngân hàng. Trong thời gian dư nợ vay đang tồn tại, ngân hàng sẽ thẩm định lại giá trị lô hàng (cũng chính là tài sản bảo đảm) theo định kỳ hoặc mỗi khi có sự biến động giá trên thị trường. Nếu giá thực tế của lô hàng trog kho thấp hơn mức giá xử lý (do giảm giá, do xuất vào sử dụng, xuất bán) thì ngân hàng sẽ buộc khách hàng phải bổ sung tài sản bảo đảm / thu hồi một phần nợ tương ứng hoặc là thực hiện quyền của chủ nợ có đảm bảo theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Vay vốn tín chấp tiêu dùng BIDV cần điều kiện gì ?
Vay vốn tín chấp tiêu dùng BIDV cần điều kiện gì ?

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng

Đây là sản phẩm được ngân hàng cung cấp cho khách hàng (người xuất khẩu) với mục đích để mua hàng hoặc sản xuất hàng hoá theo đơn đặt hàng xuất khẩu. Các ngân hàng thường cung cấp sản phẩm tín dụng này cho các khách hàng có uy tín, có quá trình hoạt động xuất khẩu tốt và các khoản thanh toán thường xuyên được ngân hàng đáp ứng.

Với mục đích vay này, đối tượng cho vay có thể là các chi phí doanh nghiệp bỏ ra trong khâu mua như: tiền thanh toán cho người cung cấp nguyên liệu, các chi phí bằng tiền phát sinh trong khâu mua như trả công thuê vận chuyển, thuế VAT đầu vào…trong khâu sản xuất như: tiền lương, tiền công sản xuất, chi phí sản xuất khác bằng tiền, trong khâu bán như: chi phí bao bì, quảng cáo tiếp thị, chi phí bán hàng bằng tiền…Nhìn chung tất cả các chi phí bằng tiền cấu thành trong sản phẩm và để đưa sản phẩm tới người mua đều có thể là đối tượng cho vay / giải ngân của ngân hàng.

Thời hạn cho vay trong loại hình này thường tính từ khi ngân hàng giải ngân lần đầu tiên cho tới khi tiền bán hàng được người nhập khẩu nước ngoài thanh toán. Thông thường điều kiện để cung cấp sản phẩm này là ngân hàng cho vay cũng đồng thời là ngân hàng nhận thanh toán, do vậy người xuất khẩu (khách hàng vay) phải mở tài khoản thanh toán tại chính ngân hàng cho vay. Điều này thường được quy định ngay trong hợp đồng thương mại giữa người bán và người mua. Với quy định như vậy, ngân hàng sẽ dễ dàng hơn trong việc giám sát nguồn tiền bán hàng để thu nợ khoản vay.

Thực ra với loại hình tài trợ xuất khẩu trước giao hàng, ngân hàng không nhất thiết phải tài trợ theo phương thức cho vay từng lần mà có thể tài trợ theo phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng. Lựa chọn phương thức nào tùy thuộc vào các yếu tố: phương thức thanh toán cho người cung cấp, tiến độ sử dụng tiền cho khâu mua vào và sản xuất, thời gian sản xuất dài hay ngắn, cách thức và tiến độ thu tiền bán hàng… Các yếu tố này hình thành nên chu kỳ hoạt động và chu kỳ ngân quỹ của doanh nghiệp. Lựa chọn đúng phương thức tài trợ sẽ tạo thuận lợi cho quá trình sư dụng tiền vay của doanh nghiệp: giảm chi phí, tiết kiệm vốn và giảm rủi ro cho ngân hàng.

Cho vay dự trữ hàng tồn kho/tài trợ hàng tồn kho

Là sản phẩm tài trợ thương mại trong nước, với mục đích cung cấp vốn tạm thời cho các doanh nghiệp nhỏ, cửa hàng bán lẻ, hộ buôn bán… Do tính chất thời vụ của việc bán hàng (ví dụ tập trung bán vào dịp lễ 30/4: dịp 2/9 hoặc dịp Noel, năm mới và Tết Nguyên đán) đòi hỏi phải nhập vào một lượng lớn hàng hoá để chuẩn bị bán. Ngân hàng sẽ cho vay để dự trữ số hàng hóa tồn kho vượt mức này thông qua một hợp đồng cho vay từng lần. Số tiền cho vay thường được giải ngân một lần để thanh toán cho người cung cấp. Thời hạn vay kéo dài khi trả tiền mua hàng hóa (trùng với thời điểm nhập hàng hoặc có thể chậm hơn) cho đến khi kết thúc thời vụ bán và toàn bộ lô hàng nhập đã được tiêu thụ. Do việc xuất bán hàng hoá thường diễn ra một cách đều đặn nên thời hạn vay được chia ra nhiều kỳ hạn trả nợ cụ thể phù hợp với mức tiêu thụ của người vay.

Một số sản phẩm khác:

Cho vay bù đắp thiếu hụt tài chính tạm thời, cho vay bắc cầu, cho vay hỗ trợ triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ… đây là những sản phẩm tài trợ cho các nhu cầu không thường xuyên, đôi khi ngoài dự kiến kế hoạch của khách hàng. Do vậy các sản phẩm này thường áp dụng kỹ thuật cho vay từng lần.

Một số sản phẩm sử dụng phương thức cho vay từng lần
Đánh Giá Bái Viết

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.