Một số sản phẩm sử dụng kỹ thuật cho vay trung dài hạn

1

Hiện nay tại các ngân hàng thương mại có một số sản phẩm sử dụng kỹ thuật cho vay trung dài hạn. Các sản phẩm này thường được phân biệt với nhau bởi đối tượng cho vay, chẳng hạn như:

– Cho vay đầu tư máy móc thiết bị với đối tượng là nhu cầu thanh toán tiền mua máy móc thiết bị;

– Cho vay theo dự án đầu tư có đối tượng là toàn bộ nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản và như cầu mua sắm máy móc thiết bị;

– Cho vay bổ sung vốn kinh doanh trả góp với đối tượng cho vay là phần vốn lưu động thiếu hụt có tính dài hạn, sản phẩm này thường áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ thiếu vốn hoạt động

So sánh với cho thuê tài chính:

Một doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận nguồn vốn trung dài hạn từ các tổ chức tín dụng có thể đứng trước sự lựa chọn: hoặc là vay trung dài hạn tại các ngân hàng thương mại (như đã giới thiệu ở trên) hoặc là sử dụng hình thức cho thuê tài chính của các công ty cho thuê tài chính. Cả hai hình thức trên đều được quy định trong Luật Các tổ chức tín dụng và văn bản dưới luật. Mặc dù có một số điểm tương đồng, nhưng về cơ bản đây là hai loại hình có kỹ thuật thực hiện không giống nhau. Dưới đây, ta sẽ đi sâu vào những điểm khác biệt với cho vay trung dài hạn.

Các yếu tốCho thuê tài chínhCho vay trung dài hạn
* Hình thái giá+ cấp tín dụng bằng tài sản thực+ Cấp tín dụng bằng tiền
* Số tiền tài trợ+ 100% giá trị tài sản cộng thêm các chi phí đi kèm, không cần vốn tự có.+ Chỉ tài trợ một tỷ lệ trên tổng nhu cầu vốn của dự án, người vay phải có vốn tự có
* Thời gian tài trợ+ Tuỳ thuộc vào thời gian khấu hao của tài sản thuê (ít nhất 60%)+ Tuỳ thuộc khả năng trả nợ từ nguồn tích lũy của doanh nghiệp
* Phương pháp trả+ Trả góp theo định kỳ+ Trả góp theo định kỳ
* Mức độ rủi ro+ Giảm thiểu rủi ro sử dụng sai mục đích+ Mức độ rủi ro cao hơn
* Biện pháp bảo đảm nợ+ Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, đặt cọc, bảo lãnh của bên thứ ba+ Cầm cố, thế chấp, bảo lãnh của bên thứ ba.

 

Trong thực tế, không phải trường hợp nào công ty cho thuê cũng tài trợ 100% giá trị tài sản thuê mà thường chỉ tài trợ một tỷ lệ nhất định, có thể dao động từ 70 – 80% (quy định này thay đổi tùy từng công ty cho thuê tài chính), phần giá trị còn lại và các chi phí đi kèm doanh nghiệp sẽ phải tự tài trợ. Do vậy, lợi thế căn bản của cho thuê tài chính so với cho vay trung dài hạn cổ điển về mặt lý luận bị xóa nhòa. Hiện nay, điểm khác biệt chủ yếu giữa sản phẩm cho thuê tài chính và cho vay trung dài hạn trong thực tế là ở hình thái tín dụng thực hiện mà thôi.

Một số sản phẩm sử dụng kỹ thuật cho vay trung dài hạn
Đánh Giá Bái Viết
1 bình luận
  1. HAO nói

    e muon vay tien mua xe de.di lai

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.