Khái niệm và đặc điểm của cho vay trung dài hạn

0

Cho vay trung dài hạn là loại hình tín dụng có thời hạn từ trên 1 năm trở lên, nhằm đáp ứng các nhu cầu mua sắm, cái tạo thay thế tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và một phần vốn lưu động thường xuyên của các khách hàng doanh nghiệp.

Mục đích chủ yếu của cho vay trung và dài hạn là để đáp ứng cho các dự án đầu tư mở rộng/ đầu tư chiều sâu với mục tiêu sau đầu tư là tăng doanh thu, mở rộng thị phần, hạ giá thành sản phẩm, tạo ra nhiều lợi nhuận hơn cho doanh nghiệp vay vốn. Ở đây có sự khác biệt với loại hình tài trợ dự án, theo đó các dự án cần tài trợ thường là dự án đầu tư mới. Mỗi dự án là một thực thế độc lập có chu kỳ vòng đời trải qua các bước: chuẩn bị, thực hiện và kết thúc. Việc phân tích để ra quyết định tài trợ dự án đòi hỏi phải xem xét tổng thể trên nhiều phương diện phức tạp. Trong thực tế, cho vay trung dài hạn và tài trợ dự án đều có chung mục đích là tài trợ cho tài sản cố định với thời gian trên 1 năm. Tuy nhiên xét về kỹ thuật thực hiện thì giữa chúng có những điểm khác biệt. Trong phạm vi môn học này, chúng ta sẽ chỉ đi sâu vào cho vay trung dài hạn với mục đích và đối tượng như đã trình bày ở trên, riêng tài trợ dự án sẽ được nghiên cứu trong môn học thẩm định và tài trợ dự án.

Ta đã biết khi doanh nghiệp phát sinh nhu cầu cần tài trợ trung và dài hạn, doanh nghiệp có thể tiếp cận với nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) hoặc vay vốn tại các tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Tuy nhiên với những lợi thế nhất định về sự linh hoạt, tính sẵn dụng… vốn ngân hàng vẫn lựa chọn hàng đầu của hầu hết các doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Cho vay trung và dài hạn của ngân hàng có một số đặc điểm sau

– Đối tượng cho vay không chỉ là các nhu cầu liên quan đến tài sản cố định mà còn có một phần nhu cầu vốn lưu động tối thiểu (đã đề cập trong phần dẫn nhập về doanh nghiệp).

– Nguồn hoàn trả trong cho vay trung dài hạn là nguồn tiền tích lũy trong hoạt động của khách hàng. Đây là điểm khác biệt với cho vay thương mại, theo đó nguồn hoàn trả nợ là nguồn tiền từ lưu chuyển tiền vào (thu bán sản phẩm) từ hoạt động kinh doanh của người vay.

– Phương pháp trả thích hợp là trả góp, tức là hoàn trả dần gốc và lãi theo các kỳ hạn xác định (các phương pháp hoàn trả đã được giới thiệu trong phần những vấn đề chung về tín dụng). Đây là phương pháp trả thích hợp với nhu cầu vay trung dài hạn, bởi vì cách trả này vừa tạo điều kiện cho ngân hàng duy trì nguồn thanh khoản, giảm thiểu rủi to tín dụng, mặt khác đảm bảo việc thu nợ khả thi, thích hợp với khả năng tài chính của khách hàng. Theo quy định trong chế độ cho vay của các tổ chức tín dụng với khách hàng (quy chế cho vay ban hành kèm quyết định 1627): một khoản vay có thời hạn từ trên 12 tháng cho đến 60 tháng được gọi là trung hạn, từ trên 60 tháng trở lên là dài hạn. Với khoảng thời gian cho vay như vậy cộng với nguồn hoàn trả của khách hàng, là nguồn tiền tích lũy, chỉ có được sau một thời gian nhất định (tháng/ qúy/ năm), nên khách hàng khó có thể hoàn trả gốc một lần (phi trả góp) hoặc là trả tuần hoàn không có kỳ hạn cụ thể được.

– Độ rủi ro trong cho vay trung dài hạn cao hơn cho vay ngắn hạn. Ngoài lý do cấp tín dụng bằng tiền nên khó kiểm soát việc sử dụng đúng mục đích (đây là điểm chung của cho vay đã được đề cập trong phần chung về các hình thức cấp tín dụng), trong cho vay trung, dài hạn, rủi ro cao còn bởi vì thời hạn cho vay dài nên khả năng dự đoán, lên kế hoạch cho việc trả nợ của khách hàng có nhiều hạn chế, khả năng tài chính cũng như thiện chí trả nợ từ phía người vay có thể thay đổi theo thời gian… Do rủi ro cao nên lãi suất cho vay trung dài hạn luôn cao hơn cho vay ngắn hạn nhằm bù đắp cho rủi ro về khả năng hoàn trả nợ. Ngoài ra, ngân hàng còn quy định các điều kiện bắt buộc như: người vay phải có một tỷ lệ nhất định vốn đối ứng tham gia vào dự án, phải có tài sản bảo đảm cho khoản vay hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.. Tất cả những biện pháp đó nhằm giảm tổn thất cho ngân hàng khi thực hiện cho vay trung dài hạn.

Khái niệm và đặc điểm của cho vay trung dài hạn
Đánh Giá Bái Viết

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.