Khái niệm – đặc trưng của cho vay theo hạn mức tín dụng

0

Cho vay theo hạn mức tín dụng là một phương thức cho vay ngắn hạn nhằm bổ sung sự thiếu hụt vốn lưu động thời vụ trong một thời kỳ nhất định của doanh nghiệp.

Cần lưu ý về tính chất ngắn hạn/ thời vụ của cho vay theo hạn mức tín dụng, không nên xem cho vay theo hạn mức như là một giải pháp tài trợ cho sự thiếu hụt nói chung về vốn lưu động (kể cả phần vốn lưu động tài trợ cho tài sản lưu động thường xuyên, phần vốn này nếu thiếu phải được tài trợ trung dài hạn và thuộc về một loại cho vay khác).

Trong cho vay theo hạn mức tín dụng, doanh nghiệp có thể ký hợp đồng theo năm, theo quý, theo mùa, vụ sản xuất, kinh doanh. Ví dụ doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu có thể ký hợp đồng hạn mức trong khoảng 3-4 tháng, từ tháng 5-6 đến tháng 8 âm lịch; doanh nghiệp sản xuất đường thường ký hợp đồng tín dụng hạn mức trong vụ thu hoạch mía cây… Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tương đối bình ổn thì hợp đồng hạn mức có thể ký kết theo năm, ví dụ như các siêu thị, các công ty cung ứng vật tư, dịch vụ bưu điện, vận tải…

VPBank cho vay tín chấp doanh nghiệp lên đến 5 tỷ đồng
VPBank cho vay tín chấp doanh nghiệp lên đến 5 tỷ đồng

Đặc trưng của cho vay theo hạn mức tín dụng:

– Đối tượng cho vay tổng hợp, toàn bộ các yếu tố thuộc tài sản lưu động/ ngắn hạn như: tồn kho, phải thu, ngân quỹ… đều có thể được tài trợ từ ngân hàng, không phân biệt theo từng đối tượng nhóm đối tượng riêng biệt như trong cho vay từng lần.

– Nguồn hoàn trả của cho vạy hạn mức là toàn bộ nguồn thu mà doanh nghiệp tạo ra trong kỳ, không gới hạn trong nguồn thu của từng phương án kinh doanh riêng lẻ nào.

– Quá trình giải ngân và thu nợ luôn diễn ra đan xen với nhau, dư nợ biến động trong phạm vi hạn mức tín dụng đã xác định.

– Đối tượng khách hàng vay thường là các doanh nghiệp hội đủ hai điều kiện: về đặc điểm kinh doanh phải là những doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh ngắn, vốn luân chuyển nhanh, mặt khác phải có uy tín trong quan hệ với ngân hàng. Chính vì lẽ đó bảo đảm tín dụng không phải là điều kiện bắt buộc, có không ít các khách hàng được ngân hàng cho vay theo hạn mức không có bảo đảm hoặc bảo đảm bằng tài sản hình thành từ tiền vay.

Khái niệm – đặc trưng của cho vay theo hạn mức tín dụng
51 vote

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.