Đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội

0

Tôi muốn hỏi, đối tượng nào được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và các sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng này là gì?

Trả lời:

Các đối tượng được vay vốn khi của Ngân hàng Chính sách xã hội là hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo; các đối tượng chính sách khác; các đối tượng khác khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đang triển khai các sản phẩm dịch vụ như sau:

1.1 Cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách

 • Cho vay hộ nghèo.
 • Cho vay hộ cận nghèo.
 • Cho vay hộ mới thoát nghèo.
 • Cho vay học sinh, sinh viên.
 • Cho vay đối tượng chính sách đi lao động nước ngoài.
 • Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
 • Cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn.
 • Cho vay thương nhân vùng khó khăn.
 • Cho vay mua nhà trả chậm đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.
 • Cho vay hộ nghèo làm nhà ở.
 • Cho vay hộ nghèo làm nhà ở tránh lũ.
 • Cho vay hộ gia đình có người HIV, sau cai nghiện.
 • Cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề.
 • Cho vay hỗ trợ trồng rừng, phát triển chăn nuôi.
 • Cho vay hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.
 • Cho vay hộ hộ dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sống Cửu Long.
 • Cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề.
 • Cho vay xuất khẩu lao động tại huyện nghèo.
 • Các chương trình dự án vốn nước ngoài.

1.2. Nhận tiền gửi tiết kiệm

 • Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn (Trả lãi đầu kỳ/Trả lãi cuối kỳ/Trả lãi định kỳ).
 • Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.
 • Tiền gửi tiết kiệm của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn.

1.3. Dịch vụ thanh toán ngân quỹ

 • Tiền gửi thanh toán.
 • Tiền gửi có kỳ hạn.
 • Chuyển tiền đi trong nước.
 • Chuyển tiền đến trong nước.
 • Dịch vụ chuyển tiền kiều hối.

1.4. Nhận vốn ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

1.5. Phát hành thẻ ATM cho học sinh, sinh viên

1.6. Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

Ngân hàng Nhà nước

Đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội
51 vote

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.