Cho vay từng lần là gì ? Đặc trưng khi cho vay từng lần

0

Theo quy chế cho vay ban hành kèm quyết định 1627/2001/QĐ- NHNN ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước thì cho vay từng lần là một trong 8 phương thức cho vay mà tổ chức tín dụng có thể cung ứng cho khách hàng. Trong phương thức này mỗi lần vay vốn khách hàng và ngân hàng làm thủ tục cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng.

Cho vay từng lần là phương pháp cho vay giản đơn (Simple Loans) có thể được áp dụng cho nhiều chủ thể vay khác nhau. Tuy nhiên, trong phạm vi của chương này, chúng xem xét cho vay từng lần trong quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Với phạm vi nghiên cứu như vậy, cho vay từng lần được hiểu như sau

Cho vay từng lần là phương thức cho vay được ngân hàng tài trợ theo từng phương án kinh doanh, từng thương vụ, từng giao dịch… riêng biệt và cụ thể.

Với khái niệm như trên, trong thực tế cho vay từng lần còn được gọi là cho vay theo món. Phần lớn các khoản cho vay từng lần được ngân hàng tài trợ khi người vay đã ký được một hợp đồng cụ thể hoặc nhận được một đơn đặt hàng từ phía người tiêu thụ, nhưng các khoản vốn người vay hiện có không cho phép họ tự mình thực hiện được toàn bộ quá trình kinh doanh. Vì vậy, việc tài trợ của ngân hàng cho phần nhu cầu thiếu hụt này có thể được hiểu như là dạng cho vay theo hợp đồng (Transactions Loans)

Đặc trưng của cho vay từng lần:

– Đối tượng cho vay thường giới hạn trong các nhu cầu vốn thuộc từng giao dịch cụ thể của khách hàng vay, điều này chi phối đối tượng và mục đích giải ngân của ngân hàng.

– Phương thức cho vay này dựa trên phương pháp trả góp (trả dần gốc và lãi theo các kỳ hạn xác định) hoặc phi trả góp (trả gốc và lãi một lần khi đáo hạn).

– Tiền vay có thể được phát ra/ giải ngân một hoặc nhiều lần, luôn có kỳ hạn cụ thể cho mỗi lần giải ngân. Tổng số tiền giải ngân bị giới hạn trong mức cho vay đã xác định.

– Thời điểm giải ngân và thu nợ luôn có sự tách biệt với nhau

– Nguồn hòan trả của các khoản vay từng lần về nguyên tắc là từ chính nguồn thu hình thành từ việc hòan thành đơn đặt hàng/ hợp đồng mà khách hàng vay đã ký kết với người tiêu thụ. Do vậy, có thể nói cho vay từng lần là khoản vay tự thanh khoản (Self Liquydatina)

– Đối tượng khách hàng vay từng lần thường là các doanh nghiệp dạng vừa và nhỏ, kinh doanh ít mặt hàng, các dạng khách hàng quan hệ không thường xuyên với ngân hàng (ví dụ các doanh nghiệp chỉ sản xuất theo từng đơn hàng). Do vậy, quy định bảo đảm cho khoản tiền vay và quy định mức vốn đối ứng phải có là yêu cầu gần như bất buộc đối với phương thức cho vay này.

Cho vay từng lần là gì ? Đặc trưng khi cho vay từng lần
3.73 votes

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.