Các mối quan hệ trong bảo lãnh ngân hàng

0

Như đã đề cập trong phân lý thuyết chung, bảo lãnh ngân hàng là một hình thức cấp tín dụng thông qua sự cam kết của ngân hàng với khách hàng. Yêu cầu bảo lãnh xuất phát từ mối quan hệ giữa khách hàng và đối tác của họ. Sơ đồ dưới đây mô tả các thành phần trong quan hệ bảo lãnh.

Trong một nghiệp vụ bảo lãnh có ít nhất 3 thành phần sau đây:

  • Người bảo lãnh – The Guarantor (The suarety) là người phát hành bảo lãnh (ngân hàng, tổ chức tín dụng khác…).
  • Người được bảo lãnh – The Principal (The Debtor) là người yêu cầu bảo lãnh.
  • Người thụ hưởng bảo lãnh – The Beneficiary (The creditor) là người nhận cam kết bảo lãnh.
Bảo lãnh ngân hàng Eximbank - Người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp
Bảo lãnh ngân hàng Eximbank – Người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp

Như vậy, một nghiệp vụ bảo lãnh không chỉ đơn thuần là quan hệ giữa ngân hàng bảo lãnh và người hưởng bảo lãnh (3), mà còn bao hàm những mối quan hệ khác nữa. Đó là:

  • Quan hệ giữa người được bảo lãnh với người nhận bảo lãnh (1) đây là mối quan hệ gốc, là cơ sở phát sinh yêu cầu bảo lãnh. Trong mối quan hệ đó, người được bảo lãnh có nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện đối với người hưởng bảo lãnh. Tùy từng loại hợp đồng mà nghĩa vụ đó có thể là nghĩa vụ tài chính như nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ đóng thuế… hoặc là nghĩa vụ phi tài chính như nghĩa vụ cung ứng hàng hóa, dịch vụ; nghĩa vụ bảo hành sản phẩm…
  • Quan hệ giữa ngân hàng bảo lãnh và người được bảo lãnh. Đó là quan hệ giữa ngân hàng cấp tín dụng và khách hàng hưởng tín dụng. Quan hệ này thể hiện thông qua hợp đồng cấp bảo lãnh
Các mối quan hệ trong bảo lãnh ngân hàng
51 vote

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.