Chính sách bảo mật thông tin

Quý khách vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật thông tin dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

Cung cấp và chia sẻ thông tin

Toàn thể Ban Lãnh đạo và nhân viên Vaytienngay.vn luôn luôn ý thức và tôn trọng tính bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách. Chúng tôi hiểu Quý khách cung cấp thông tin cá nhân cho Vaytienngay.vn để thực hiện các giao dịch, và Vaytienngay.vn cam kết sử dụng các thông tin này với ý thức trách nhiệm cao nhất.

Chúng tôi biết Quý khách mong muốn các thông tin tài chính cá nhân của mình được an toàn và bảo mật.Vì vậy, một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là áp dụng các biện pháp đặc biệt trong quá trình thu thập, sử dụng và lưu trữ để bảo đảm an toàn và giữ bí mật các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi. Vaytienngay.vn, hiện tại cũng như trong tương lai, không để lộ các thông tin tài chính cá nhân của Quý khách cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác, trừ trường hợp:

Chúng tôi được sự đồng ý của Quý khách hoặc đã thông báo trước cho Quý khách.

Chúng tôi được yêu cầu, tùy từng thời điểm, phải cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho các cơ quan Nhà nước, tòa án hoặc những cơ quan luật pháp có thẩm quyền khác. Tuy nhiên, Vaytienngay.vn chỉ thực hiện việc cung cấp thông tin như vậy trong phạm vi quyền hạn cho phép.

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của Quý khách đến các công ty hoặc các đại lý thuộc vaytienngay.vn trong phạm vi cho phép của pháp luật.

Thu thập thông tin cá nhân

Vaytienngay.vn có thể thu thập các thông tin cá nhân của Quý khách từ các nguồn sau:

  • Thông tin ghi trên đơn đăng ký dịch vụ hoặc các chứng từ khác (các thông tin bao gồm tên, địa chỉ liên lạc…).
  • Thông tin từ các giao dịch và hoạt động tài khoản mà Quý khách thực hiện tại Vaytienngay.vn (séc, thẻ tín dụng, ATM, chuyển tiền điện tử và các giao dịch khác…).
  • Thông tin từ các tổ chức báo cáo, nghiên cứu người tiêu dùng.
  • Thông tin từ các nguồn khác nhằm xác minh lại thông tin do Quý khách cung cấp (nơi làm việc, quan hệ với vaytienngay.vn hoặc tình trạng tín dụng, bảo hiểm tài sản…).
  • Thông tin cung cấp bởi những người truy cập vào trang web này và từ các cá nhân tham gia vào các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại (trực tuyến/điện thoại hoặc trực tiếp tại Vaytienngay.vn). Chúng tôi chỉ thu thập thông tin từ những cá nhân tình nguyện. Thông tin sẽ được sử dụng để chúng tôi gửi thông báo/giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với nhu cầu của các cá nhân trên. Chúng tôi cũng có thể mời những cá nhân truy cập trang web này tham gia vào các nghiên cứu/khảo sát thị trường và các hoạt động tương tự khác.

Sử dụng thông tin

Mục đích của Vaytienngay.vn khi yêu cầu, thu thập và lưu trữ các thông tin cá nhân của Quý khách là để:

  • Hỗ trợ Vaytienngay.vn tốt hơn trong việc phục vụ cũng như xử lý các giao dịch của Quý khách.
  • Hỗ trợ Vaytienngay.vn xác định khách hàng và bảo mật tốt hơn các thông tin cá nhân và thông tin tài chính của Quý khách.
  • Giúp Vaytienngay.vn nắm bắt các nhu cầu tài chính của Quý khách nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính thiết thực,
  • Nhằm tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.

Tính bảo mật của thông tin

Toàn thể nhân viên Vaytienngay.vn đều được huấn thị triệt để về tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin Quý khách như Tôn chỉ hoạt động của Vaytienngay.vn. Trong Vaytienngay.vn, chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới được truy cập thông tin khách hàng để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của Quý khách.

Hơn nữa, chúng tôi cũng áp dụng quy trình bảo mật và các thiết bị an ninh điện tử theo đúng quy định của Vaytienngay.vn Nhà nước Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của Quý khách.Vaytienngay.vn thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo thông tin cá nhân của Quý khách không bị lưu trữ lâu hơn mức cần thiết mà vẫn tuân thủ đầy đủ những quy định lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vaytienngay.vn thường xuyên cập nhật để ứng dụng các tiến bộ mới nhất trong công nghệ bảo mật và mã hóa. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu qua mạng internet trên thực tế không thể có sự an toàn tuyệt đối.

Vì vậy, dù Vaytienngay.vn luôn cố gắng hết sức để bảo mật thông tin, chúng tôi cũng không thể chắc chắn hay bảo đảm mức an toàn tuyệt đối khi những thông tin khách hàng gửi tới Vaytienngay.vn/gửi từ các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi đang trên đường truyền và những rủi ro phát sinh trong giai đoạn này sẽ do khách hàng chịu.

Khi thông tin tới được Vaytienngay.vn, chúng tôi sẽ tiến hành các bước cần thiết để đảm bảo tính bảo mật của các thông tin cá nhân đó trong hệ thống của chúng tôi. Khi khách hàng đóng tài khoản tại Vaytienngay.vn hoặc không sử dụng dịch vụ này nữa, chúng tôi sẽ vẫn tôn trọng triệt để những nguyên tắc bảo mật đối với thông tin cá nhân như đã trình bày ở trên.

Đảm bảo an ninh

Quý khách và Vaytienngay.vn có trách nhiệm cùng nhau phòng chống các hành vi gian lận trực tuyến.

Vaytienngay.vn luôn nỗ lực áp dụng những tiêu chuẩn an toàn cao nhất để bảo vệ lợi ích cho Quý khách.Nhằm đảm bảo an toàn, chúng tôi khuyến cáo Quý khách giữ bí mật các thông tin tài khoản vaytienngay.vn mọi nơi mọi lúc và tự đảm bảo rằng Quý khách là người duy nhất nắm giữ những thông tin này.

Tránh việc vô tình hay cố tình chia sẻ, cung cấp, hoặc khuyến khích người khác sử dụng các thông tin nói trên.Khi đặt Tên truy cập và Mật khẩu, Quý khách nên tránh sử dụng các thông tin dễ có khả năng bị nhận dạng như tên, địa chỉ, số điện thoại và ngày sinh…

Đồng ý và thay đổi đối với Quy định về an ninh và bảo mật thông tin cá nhân

Quý khách hiểu rõ và đồng ý rằng việc Quý khách sử dụng dịch vụ vaytienngay.vn trực tuyến của Vaytienngay.vn đồng nghĩa với việc Quý khách chấp thuận các Điều khoản và điều kiện và Quy định về an ninh và bảo mật của Vaytienngay.vn.

Đây là bản Quy định về an ninh và bảo mật có hiệu lực hiện hành của Vaytienngay.vn. Vaytienngay.vn, tại bất kỳ thời điểm nào, có quyền sửa đổi bằng cách công bố một Quy định về an ninh và bảo mật mới trên trang web của Vaytienngay.vn.

Trường hợp Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chi nhánh Vaytienngay.vn gần nhất để được hỗ trợ. Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp cho Quý khách những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất