Danh mục hồ sơ vay vốn dành cho khách hàng doanh nghiệp

0

Danh mục hồ sơ vay vốn dành cho khách hàng doanh nghiệp để tham khảo khi có nhu cầu vay tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

DANH MỤC HỒ SƠ VAY VỐN

LIST OF LOAN APPLICATION DOCUMENT

(Dành cho khách hàng doanh nghiệp- For corporate)

 

   I.      HỒ SƠ PHÁP LÝ- LEGAL DOCUMENT 2. Nhà xưởng- Plant 
Điều lệ công ty

Company’s Charter

—Quyền sử dụng đất thuê (loại chuyển nhượng được)

Rental land use rights document(transferable)

—
Điều lệ tổng công ty

Corporation’s Charter

—Giấy phép xây dựng

Construction Permission

—
Giấy phép thành lập

Establishment Permission

—Biên bản hoàn công

Construction Completion Agreement

—
Giấy phép kinh doanh

Business Registration

—Trước bạ xây dựng

Construction Registration

—
Giấy phép đầu tư, tu chỉnh

Investment Permission

—Giấy tờ khác- Others—
Giấy chứng nhận mã số thuế

Tax Code

—3. Máy móc thiết bị

    Machine, equipment

 
Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc

General Director Appointment Decision

—Hóa đơn- Invoice—
Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

Chief Accountant Appointment Decision

—Tờ khai hải quan- Customs Declaration—
Nghị quyết HĐTV/HĐQT

Resolution of BOD

—Hợp đồng mua bán- Commercial Contract—
II.      HỒ SƠ VAY- LOAN FORM(*) Bảng kê tài sản- List of machine, equipment—
Giấy đề nghị vay vốn- Loan application form 4. Hàng hóa (Goods) 
Phương án vay vốn- Loan utilization plan—Hóa đơn- Invoice—
Hợp đồng kinh tế-  Commercial Contract—Tờ khai hải quan – Customs Declaration—
III.      TÀI SẢN ĐẢM BẢO- COLLATERAL Hợp đồng ngoại thương- Foreign Trade Contract—
1. Nhà ở, nhà làm việc- House Hợp đồng mua bán

Commercial Contract

—
Chứng từ quyền sử dụng đất

Land use rights document

—IV.            HỒ SƠ TÀI CHÍNH- FINANCIAL DOC

    (03 năm gần nhất- last 3 years)

 
Chứng từ quyền sở hữu nhà

House ownership document

—Bảng cân đối kế toán- Balance Sheet—
Xác nhận tình trạng nhà

House dispute certification

—Báo cáo kết quả HĐKD- Income Statement—
CMND, Hộ khẩu

ID/Passport, Family book

—Thuyết minh BCTC

Financial Statement Explaination

—
Giấy tờ khác- Others—Báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Cashflow statement—
  Tờ khai VAT- Value Added Tax Receipt—    

 

Lưu ý (Note):

  1. Tất cả các chứng từ đều là bản photocopy không cần sao y (All the document are copied version).
  2. (*) Theo mẫu của Ngân hàng (IVB form).

Tải về file Danh mục hồ sơ vay vốn dành cho khách hàng doanh nghiệp

 

Danh mục hồ sơ vay vốn dành cho khách hàng doanh nghiệp
Đánh Giá Bái Viết

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.